Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xã Bản Ngò huyện Xín Mần đẩy mạnh công tác xây dựng Chi bộ quân sự vững mạnh

11:22, 28/09/2021

   Nhiều năm qua chi bộ quân sự xã Bản Ngò, huyện Xín Mần chỉ đạo, lãnh đạo làm chuyển biến công tác quốc phòng, nhiệm vụ quân sự địa phương; nâng cao năng lực, trách nhiệm, tác phong chỉ huy cho nhiều cán bộ quân sự ở cơ sở, mà còn khẳng định vai trò quản lý, rèn luyện đảng viên và lực lượng dân quân, tự vệ tích cực huấn luyện, tham gia giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

Đã thành lệ, cứ sau mỗi đợt củng cố, huấn luyện, đồng chí Lê Văn Tiến, Bí thư chi bộ quân sự xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, lại gặp gỡ, trò chuyện với các anh em dân quân và tìm hiểu thực tế tình hình an ninh, chính trị tại địa bàn; tình hình tư tưởng, điều kiện hoàn cảnh kinh tế từng gia đình dân quân. Sau đó, anh trao đổi cùng các đảng viên trong chi bộ quân sự xã những điều "tai nghe, mắt thấy" về những nội dung liên quan đến lãnh đạo công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV), tuyển chọn thanh niên nhập ngũ...báo cáo với chi bộ quân sự xã trong sinh hoạt hàng tháng, hàng quý để có biện pháp lãnh đạo kịp thời, sát với thực tiễn hoạt động tại cơ sở. Công tác quân sự-quốc phòng địa phương trở thành một trong những nội dung, chương trình trọng điểm để tham mưu cho Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Các buổi sinh hoạt chi bộ quân sự xã đều tuân thủ theo đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng quy định, bám sát tình hình huấn luyện, phát triển đảng viên, xây dựng lực lượng Dân quân, DBĐV, công tác tuyển quân. Trong đó, chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, kiểm tra giám sát, phê bình và tự phê bình. Buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra trong không khí thân tình, đoàn kết, cởi mở và luôn giữ vững tính giáo dục, tính chiến đấu, tính xây dựng cao.  

Dân quân xã Bản Ngò phối hợp cùng các Ban, ngành tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngoài việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, Bí thư Đảng ủy xã kiêm Bí thư chi bộ Quân sự xã thường xuyên yêu cầu  các ban ngành, đoàn thể cùng nhập cuộc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, coi đó là một phần trách nhiệm của ban, ngành, đoàn thể mình chứ không riêng gì Ban CHQS xã. Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, động viên dân quân những ngày học tập, huấn luyện vất vả, đi thăm hỏi các gia đình có con em nhập ngũ...Bởi thế, kết quả huấn luyện cũng như xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV và công tác bàn giao quân của địa phương đã cao hơn nhiều so với thời điểm chưa thành lập chi bộ quân sự.

Trước đây, Đảng ủy xã cũng từng tổ chức chi bộ dân quân lâm thời, hoạt động theo mùa huấn luyện, hoặc tập trung lao động sản xuất, phòng, chống bão lụt, hết thời gian là giải tán. Cách tổ chức này chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Từ khi chi bộ quân sự được thành lập không chỉ khắc phục triệt để những hạn chế đó, mà còn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV.

Đi đôi với các hoạt động, chế độ chính sách cho dân quân tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ được bảo đảm đúng Luật. Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ, Tết, Chi bộ quân sự đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã trích một phần kinh phí đến thăm và tặng quà các gia đình thương, bệnh binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và những dân quân có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm thường xuyên, kịp thời về đời sống vật chất, tinh thần của cấp ủy, chính quyền đã giúp lực lượng dân quân luôn yên tâm, hăng hái tham gia huấn luyện và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Những năm qua, Chi bộ quân sự xã Bản Ngò đã tham mưu cho Đảng bộ xã phát động phong trào "Dân quân địa phương tích cực giúp nhau làm giàu, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới". Sau một thời gian ngắn, phong trào đã được thu hút được đông đảo dân quân hăng hái tham gia, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ “sao vuông” nơi đây ngày càng thêm vững chắc.

Có thể thấy, quá trình tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã Bản Ngò huyện Xín Mần, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, từ những hoạt động thực tiễn đã giúp xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh, là mô hình phù hợp với thực tiễn, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở./.

                                                                                    Bài, ảnh Quốc Hoàn( Bộ CHQS tỉnh Hà Giang)

         

 

 


Ý kiến bạn đọc