Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Công an tỉnh phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô cho Công an cấp huyện, cấp xã

14:51, 12/05/2022

Thực hiện các Thông tư, chỉ đạo của Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho Công an cấp huyện, cấp xã. Ngày 09.5.2022, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã.

Công an tỉnh Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng CSGT về công tác đăng ký xe.

Theo đó, Công an tỉnh thực hiện phân cấp địa bàn thực hiện công tác đăng ký xe ô tô cho Công an 10 huyện trong tỉnh; riêng địa bàn thành phố Hà Giang do Phòng Cảnh sát Giao thông thực hiện. Đối với xe mô tô, thực hiện phân cấp cho Công an thành phố Hà Giang và Công an 08 xã thực hiện công tác đăng ký gồm: Quang Minh, Hùng An, Đồng Yên, Vĩnh Phúc (huyện Bắc Quang); Bằng Lang (huyện Quang Bình); Đạo Đức, Linh Hồ, Tùng Bá (huyện Vị Xuyên). Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.                                                                                                                                                                                                                                       Trung Thực (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc