Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đẩy nhanh tiến độ cấp mã định danh điện tử cho công dân

19:14, 09/08/2022

Hiện nay, Công an thành phố Hà Giang đang tập trung tối đa lực lượng và phương tiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Đội QLHC về trật tự xã hội Công an thành phố sẽ cấp thẻ CCCD, cấp mã định danh điện tử vào các ngày trong tuần

Tại thành phố Hà Giang ngay sau khi được tập huấn kỹ thuật, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố đã thông tin tuyên truyền tới nhân dân về chủ trương mới. Đội sẽ tiếp nhận và làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, cấp mã định danh điện tử vào các ngày trong tuần, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đơn giản nhất cho công dân. Đơn vị đã cấp được trên 44.000 thẻ căn cước công dân gắn chíp và cấp trên 8.102 tài khoản định danh điện tử. 

Công an thành phố đã cấp được trên 44.000 thẻ CCCD gắn chíp và cấp trên 8.102 tài khoản định danh điện tử. 

Trên tinh thần quyết tâm hoàn thành Đề án 06 của Chính phủ đúng tiến độ, tạo điều kiện cho người dân trong việc đơn giải hóa thủ tục hành chính, khai thác và sử dụng những lợi ích từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an thành phố Hà Giang đã tập trung lực lượng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Công an thành phố đang đẩy nhanh tiến độ cấp mã định danh điện tử cho công dân

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của lực lượng chức năng, tin rằng, việc cấp mã số định danh điện tử và thẻ căn cước công dân gắn chíp sẽ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chính xác, bảo đảm quyền và lợi ích cho công dân; góp phần vào thực hiện chương trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vì mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử.

Việc cấp mã số định danh điện tử và thẻ CCCD gắn chíp sẽ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chính xác

Hồng Quang


Ý kiến bạn đọc