Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Quản Bạ: Tăng cường ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

19:21, 09/08/2022

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc ngăn chặn từ sớm, từ xa tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vấn đề tham nhũng, tiêu cực. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã chú trọng tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, xử lý và khắc phục kịp thời kịp thời vi phạm, sai phạm.

Tăng cường ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

Đảng bộ huyện Quản Bạ đã chú trọng tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát

Là người thường xuyên thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán các công trình, anh Đàm Duy Khánh, Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Quỳnh Thư cảm thấy hài lòng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt, những năm gần đây không còn tình trạng những nhiễu về thủ tục, đòi hỏi “bôi trơn” của các cán bộ phụ trách.

Chi bộ Phòng TC-KH đã nghiêm túc thực hiện “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai”

Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Quản Bạ, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã nghiêm túc thực hiện “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai”; xây dựng nghị quyết chuyên đề “nói không với tham nhũng vặt”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đảng bộ huyện Quản Bạ đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị dễ phát sinh tiêu cực

Xác định rõ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi và hành vi sẽ ngày càng tinh vi, xảo nguyệt hơn. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị dễ phát sinh tiêu cực, để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Các Chi, Đảng bộ trong toàn huyện Quản Bạ đã chủ động phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót

Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nên các Chi, Đảng bộ trong toàn huyện Quản Bạ đã chủ động phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót. Đồng thời, chủ động trong nhắc nhở, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đình Anh


Ý kiến bạn đọc