Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

15:38, 15/10/2021

Ngày 14.10, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) và thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

  Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

       Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt, phổ biến chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đồng thời là chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các Nghị quyết số 10,11,12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhất là Nghị quyết số 10 về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 và thông tin thời sự chuyên đề tình hình thế giới, trong nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và địa phương... Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và thiết thực, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc các cấp ủy, báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội, các tổ chức quần chúng trong Công an tỉnh không ngừng nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nội dung các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, kịp thời cập nhật, nắm bắt các thông tin thời sự quan trọng, từ đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tự giác học tập nghiêm túc, tập trung nắm bắt, tiếp thu những nội dung, yêu cầu cốt lõi của chuyên đề toàn khóa và các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, để sau hội nghị khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các chi bộ, đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

                                                                                      Trung Thực( Công an tỉnh)

 


Ý kiến bạn đọc