Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại huyện Quản Bạ

18:26, 26/10/2021

Ngày 25/10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quản Bạ đã có buổi làm việc với UBND huyện Quản Bạ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn.

Trong những năm qua, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Quản Bạ đã có nhiều khởi sắc, công tác tuyên truyền vận động được triển khai thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước trong các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; đời sống kinh tế - xã hội của người dân ngày càng được cải thiện. Đến năm 2020, huyện Quản Bạ đã có 03 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong đó có 02 xã hoàn thành trước kế hoạch; các xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên. Từ năm 2016 đến nay đã thực hiện 128.239m đường bê tông các loại, mở mới 46.461m đường đất đá, nâng cấp 38.874m đường; 4/12 xã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông, chiếm tỷ lệ 41,6%; 11/12 xã hoàn thành tiêu chí số 3 về thủy lợi, chiếm tỷ lệ 91,66%; 7/12 xã hoàn thành các nội dung tiêu chí điện nông thôn, chiếm tỷ lệ 58,33%; hoàn thành tiêu chí số 5 về Trường học, chiếm tỷ lệ 42%; 5/12 xã hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, chiếm tỷ lệ 41,66%; 10/12 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại chợ nông thôn, chiếm tỷ lệ 83,33%; 12/12 xã đạt các nội dung tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, chiếm tỷ lệ 100%; 8/12 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, chiếm tỷ lệ 67%; đào tạo nghề 120 lớp với 3.918 học viên; 12/12 xã đạt tiêu chí số 19 Quốc phòng và an ninh; duy trì việc giữ gìn và phát huy các nghề truyền thống là một trong những chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc các dân tộc trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc với UBND huyện Quản Bạ

Trong 9 tháng đầu năm 2021 huyện tiếp tục duy trì 3 xã đạt chuẩn NTM, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt việc cải tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vườn hộ. Điển hình khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến quy hoạch thực hiện 11 hộ, các hộ đã triển khai mở mới được 425 m đường vào nhóm hộ, trồng hàng rào xanh dọc trục đường vào nhóm hộ với chiều dài 280 m, đóng góp 48 triệu đồng để triển khai lắp đặt 24 cột bóng đèn đường năng lượng mặt trời thắp sáng trong khu dân cư, triển khai trồng 3,2 ha mận, 06 hộ thực hiện di chuyển, cải tạo chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, đóng góp 60 ngày công lao động thực hiện nhiệm vụ chung của khu dân; triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021- 2025

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã tập trung thảo luận, đề nghị UBND huyện làm rõ một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, phương thức triển khai các mô hình, việc triển khai những hạn chế về tiêu chí thu nhập, chất lượng công tác quy hoạch, công khai quy hoạch đến với người dân, chất lượng công trình, vai trò của người dân, cơ quan quản lý, việc phát huy hiệu quả của Ban giám sát, việc duy tu bảo dưỡng các công trình, việc quản lý nguồn nước, việc triển khai hỗ trợ xi măng, nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hoạt động của Hợp tác xã, hoạt động của làng nghề và nghề truyền thống, tỷ lệ bác sỹ chuyên nghiệp ở các xã NTM, thực hiện cải cách hành chính, an ninh nông thôn, công tác kiểm tra giám sát quy hoạch.

Tại buổi làm việc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đề nghị huyện Quản Bạ nâng cao vai trò của cấp uỷ chính quyền trong xây dựng NTM; làm tốt công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM; quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ về Nông thôn mới; chuyển đổi số trong ứng dụng công nghệ thông tin, lắp camera trong bảo vệ ANTT, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; xác định đối tượng nội dung trong triển khai các mô hình; rà soát điều chỉnh, thực hiện nghiêm công tác quy hoạch trong xây dựng NTM; việc duy trì NTM kiểu mẫu; phát huy vai trò của cán bộ trong kiểm tra, giám sát triển khai các chương trình, rà soát quy hoạch 3 loại rừng; thực hiện Chỉ thị số 09, ngày 10/5/2021 của BTV Tỉnh uỷ Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình…

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại xã Quyết Tiến, Đông Hà huyện Quản Bạ.

Thanh Hà( Trung tâm thông tin Công báo)

 

 

 


Ý kiến bạn đọc