Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Ban dân tộc tỉnh kiểm tra mô hình điểm thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn

21:31, 03/12/2021

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh đã đến kiểm tra mô hình điểm thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS tại xã Thàng Tín huyện Hoàng Su Phì.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra mô hình điểm thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Qua kiểm tra cho thấy, mô hình điểm thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thàng Tín được triển khai từ năm 2020 đến nay, từ khi triển khai đến nay tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã đã có chiều hướng giảm dần; số lượng kết hôn đảm bảo về độ tuổi và các điều kiện liên quan khác theo quy định. Năm 2021 trên địa bàn xã ngăn chặn kịp thời 2 cặp xem ngày tổ chức cưới do (chưa đủ tuổi) theo pháp luật và đã được câu lạc bộ thôn tổ chức xử lý triệt để những cặp vi phạm theo quy ước hương ước của thôn đề ra. Ngoài ra xã thường xuyên chỉ đạo công chức tư pháp- hộ tịch, cán bộ phụ trách Dân tộc- Tôn giáo, cán bộ, công chức xã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc để giảm thiệu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã đến các thôn. Chính vì vậy tình trạng tảo hôn và hôn nhân cân cận huyết đã giảm đáng kể không có trường hợp nào vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Từ khi triển khai đến nay tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã đã có chiều hướng giảm dần

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật; tuyên truyền, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ và xây dựng mô hình điểm, duy trì hoạt động của mô hình điểm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Từ đó góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn huyện cũng như cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Hoàng Tính (Huyện Hoàng Su Phì)

 

 


Ý kiến bạn đọc