Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Đồng Văn có trên 13.000 đàn ong mật bước vào niên vụ mới

16:57, 10/10/2021

Cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Đồng Văn cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân chú trọng phát triển nâng số lượng đàn ong, vừa bảo tồn giống ghen vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường mật ong Bạc Hà. Trong niên vụ này, toàn huyện Đồng Văn có trên 13.000 đàn ong nội sẵn sàng bước vào mùa hoa Bạc Hà.

Huyện Đồng Văn hiện có trên 13.000 đàn ong nội

Để đảm bảo số lượng đàn ong cho niên vụ mới, huyện Đồng Văn đã chỉ đạo ngành chuyên môn, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền đến các hộ dân nuôi ong trước khi bước vào vụ mới cần theo dõi, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật di chuyển đàn và tách đàn, sau khi hết vụ hoa Bạc Hà từ năm trước. Chủ động khoanh vùng trồng và chăm sóc cây hoa Bạc hà tại những khu vực trong điểm, tận dụng tối đa nguồn mật ở các mùa vụ nhằm bảo tồn và phát triển đàn ong đến thời vụ khai thác mật chính, tăng cường quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn ong; mở các lớp đào tạo, tập huấn cho các bộ khuyến nông và các hộ nuôi ong nắm vững kỹ thuật chăn nuôi và áp dụng hiệu quả vào trong sản xuất. Nhờ có kinh nghiệm từ những năm trước đây đa số các hộ dân đã có những biện pháp chăm sóc và phát triển đàn ong tốt. Đến nay, trên địa bàn huyện có trên 13.500 đàn ong nội tại 19 xã, thị trấn chuẩn bị bước vào mùa hoa Bạc Hà. Trong đó, tập trung tại các xã Sà Phìn, Vần Chải, Sủng Trái, Thài Phìn Tủng, Thị trấn Đồng Văn

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, năm nay thời tiết, khí hậu thuận lợi đàn ong đều khoẻ mạnh dự kiến vào mùa hoa Bạc hà trong niên vụ này sẽ cho thu trên 90 nghìn lít mật.

Thiện Ngay (Đồng Văn)


Ý kiến bạn đọc