Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Bắc Quang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá

12:54, 10/08/2022

Bắc Quang là huyện vùng thấp và là một trong 5 huyện động lực trong phát triển kinh tế xã hội của Hà Giang (gồm huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, thành phố Hà Giang và Bắc Mê).

Mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tại xã Hùng An huyện Bắc Quang

Trong những năm qua, Bắc Quang đã đề ra các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá bằng việc hỗ trợ lãi suất cho các hộ nghèo vay vốn để mua giống gia súc, hỗ trợ tiền giống để người dân mở rộng diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, tiêp tục hỗ trợ người dân các loại văccin tiêm phòng khi dịch bệnh xảy ra….Vì vậy, chương trình phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện Bắc Quang ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện cùng với sự hỗ trợ của tỉnh thông qua Chương trình “ Phát triển nửa triệu con đại gia súc”, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền đã khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá. Nhằm đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, nhiều hộ nông dân đã tận dụng các nguồn đất bỏ hoang và chuyển đổi những diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ cho chăn nuôi. Từ đó đã tạo ra việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ dân trong huyện. Cũng nhờ có các chính sách hỗ trợ của huyện đã giúp người dân hình thành nên nhiều trang trại chăn nuôi gia súc (chủ yếu là trâu, bò, lợn) theo hướng hàng hoá, trong đó có khoảng trên 50 trang trại có số lượng đàn trâu từ 15 – 20 con. Về diện tích trồng cỏ, hiện nay huyện Bắc Quang đã có khoảng 680 ha và tính đến cuối năm 2022 toàn huyện sẽ hoàn thành trồng mới 180 ha cỏ phục vụ cho chăn nuôi.

Nhờ được hỗ trợ về lãi suất, nhiều hộ gia đình xã Tân Lập, huyện Bắc Quang đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa

Bên cạnh đó, tại các xã vùng cao của huyện cũng đã hình thành nên các mô hình nuôi nhốt và vỗ béo trâu, bò theo hướng hàng hoá. Ngoài ra, thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc do các phòng ban chức năng của huyện tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong các khâu kỹ thuật như vệ sinh chuồng trại, kỹ thuật phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, kỹ thuật nâng cao chất lượng đàn gia súc bằng thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật chế biến và dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Vì vậy có thể khẳng định: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá gắn với trồng cỏ ở huyện Bắc Quang là một định hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện Bắc Quang trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

                                                                          Phạm Văn Phú

                                                                         (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh)

                                                                        


Ý kiến bạn đọc