Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Quản Bạ

06:18, 08/08/2022

Tháng 6 năm 2020, huyện Quản Bạ bắt đầu triển khai chương trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại 13/13 xã thị trấn của huyện. Mỗi xã, thị trấn chọn 1 thôn để làm điểm, trong đó tập trung vào thực hiện 9 việc của thôn trong XDNTM như: Trồng cây làm hàng rào xanh, quy hoạch lại vườn rau, bó láng nền nhà, di chuyển chuồng trại chăn nuôi gia súc ra xa nhà … Từ chỗ thờ ơ, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước trong chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay người dân đã chủ động, tự giác thực hiện các tiêu chí. Bộ mặt nông thôn mới tại những miền quê đã có những thay đổi rõ rệt, thôn xóm ngày một khang trang, no ấm và văn minh.

Đến nay huyện Quản Bạ đã xây dựng được 13 thôn dân cư kiểu mẫu 

Thôn Séo Lủng 2, xã Thái An huyên Quản Bạ, 100% các hộ dân ở đây đều là đồng bào dân tộc Mông, khoảng 3 năm trở về trước đến với Séo Lủng điều kiện cơ sở hạ tầng, cũng như môi trường cảnh quan ở đây còn nhiều điều phải trăn trở. Đường vào thôn vẫn chỉ là những con đường đất đá nhỏ hẹp, không có điện thắp sáng, hầu hết nhà nào cũng đều xây dựng chuồng nuôi gia súc ngay sát nhà, nền nhà chưa được bó láng…thế nhưng giờ đây đến với Séo Lủng 2, đã có nhiều đổi thay. Là 1 trong 9 hộ dân được chọn làm điểm để thực hiện xây dựng Thôn kiểu mẫu, gia đình anh Lò Mí Hồ đã được quy hoạch, bố trí sắp xếp lại, khuôn viên nhà ở gọn gàng sạch sẽ. Chuồng trại gia súc cũng đã được di chuyển ra xa nhà, trong ngôi nhà việc bố trì đồ đạc, hay chỗ để dụng cụ lao động, chỗ phơi quần áo cũng gọn gàng, hợp lý hơn.

Sơ đồ quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu của gia đình anh Lò Mí Hồ

Khó khăn nhất trong xây dựng NTM đó chính là thay đổi những thói quen trong sinh hoạt của người dân, nhận thức của người dân đối với chương trình chính vì vậy xã Thái An cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cử cán bộ bám mắm cơ sở với phương châm gần dân, sát dân và hiểu dân với cách làm đó xã Thái An cũng đã huy động được sự vào cuộc của các hộ dân trong việc thực hiện các tiêu chí.

Tập trung nhấn mạnh vào việc cải thiện cảnh quan môi trường sống, quy hoạch sắp xếp lại khuôn viên nhà ở, chăm sóc vườn rau, chuồng trại gia súc

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thực chất cũng chính là việc tập trung  thực hiện tốt các tiêu chí trong chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong đó vai trò chủ thể của người dân được đề cao, nguồn lực chính để thực hiện các tiêu chí là huy động sự đóng góp của người dân. Trong đó tập trung nhấn mạnh vào việc cải thiện cảnh quan môi trường sống, quy hoạch sắp xếp lại khuôn viên nhà ở, chăm sóc vườn rau, chuồng trại gia súc nâng cao chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho người dân, tăng nguồn thu nhập cho các hộ gia đình …

Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần tại những khu dân cư kiểu mẫu đã có sự thay đổi rõ rệt

Bắt đầu triển khai thực hiện chương trình từ năm 2020, đến nay huyện Quản Bạ cũng đã xây dựng được 13 thôn dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần tại những khu dân cư kiểu mẫu đã có sự thay đổi rõ rệt, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Nhưng điều quan trọng nhất, cái được lớn nhất của huyện Quản Bạ đó là qua chương trình này đã giúp người dân nhận thức đầy đủ việc xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu là phục vụ chính mình, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, các giá trị văn hóa truyền thống./.

Văn Thao- Công Sáu


Ý kiến bạn đọc