Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng 9 tháng đầu năm 2021

14:45, 13/10/2021

Chiều 12/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý, bảo vệ rừng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long, lãnh đạo Sở Nông nghiệp&PTNT.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng thực hiện theo dõi diễn biến rừng tại các xã, phường, thị trấn theo đúng hướng dẫn và quy định. Đến nay, đã cập nhật diễn biến rừng được hơn 6.700/21.000 ha, đạt 31% kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR trong cộng đồng dân cư được gần 42 nghìn lượt người; tuyên truyền tại 11 trường học, phát 14 nghìn tờ rơi và ký cam kết với hơn 42 nghìn hộ dân. Sự phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR ngày được củng cố, tăng cường, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Toàn tỉnh phát hiện 222 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2020, đã xử lý 220 vụ trong đó xử lý hình sự 12 vụ, xử lý hành chính hơn 200 vụ; tịch thu trên 240 m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Số vụ cháy rừng giảm so với cùng kỳ năm 2020, qua tổng hợp từ các Hạt Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 11ha. Công tác cắm mốc phân định ranh giới rừng đã triển khai trên 11 huyện, thành phố với 768 mốc, 97 bảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội nghị
 

 Tuy nhiên, tình hình phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán, tàng trữ và vận chuyển lâm sản trái pháp luật từng thời điểm, từng nơi vẫn còn xảy ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền một số xã về lĩnh vực lâm nghiệp còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, chưa thực hiện tốt công tác nắm bắt địa bàn, thiếu sự chủ động trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Chủ rừng chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích được giao. Công tác nắm bắt, nhận định tình hình của Ban Quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm còn chậm. Việc triển khai ứng dụng các khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị: Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu kiện toàn sắp xếp bộ máy, lực lượng kiểm lâm đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Chi cục Kiểm lâm chủ động điều chỉnh các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức bám nắm địa bàn, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, PCCCR. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, đánh giá thực chất diện tích rừng, hoàn thiện phương án phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ và quy hoạch phát triển 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu độ che phủ rừng đạt 60% đến năm 2025./.

Văn Bính


Ý kiến bạn đọc