Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Ngày 30.11, toàn tỉnh ghi nhận 65 ca nhiễm Covid-19

17:31, 30/11/2021

Trong ngày 30/11/2021 ghi nhận 65 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (9 ca tại huyện Quản Bạ: tổ 4 thị trấn Tam Sơn (01), thôn Lao Chải xã Tùng Vài (08 ca)), khu phong tỏa (36), khu cách ly (20). Phân bố theo huyện/thành phố: Yên Minh (14), Đồng Văn (17), Mèo Vạc (3), TP. Hà Giang (1), Vị Xuyên (4), Quản Bạ (26)

Từ ngày 25/10/2021 (phát hiện ca mắc cộng đồng tại TP. Hà Giang) đã ghi nhận 4.643 ca mắc (trung bình 125,49 ca/ngày), trong đó: Ghi nhận 711 ca tại cộng đồng (15,31%), 2.084 ca trong khu phong tỏa (44,88%), 1.848 ca trong khu cách ly (39,80%). Cụ thể các địa phương: Yên Minh 1.151, TP.Hà Giang 705, Vị Xuyên 714, Đồng Văn 844, Quản Bạ 395, Bắc Quang 134, Mèo Vạc 329, Quang Bình 40, Bắc Mê 28, Hoàng Su Phì 19, Xín Mần 5; cơ sở điều trị tuyến tỉnh 279.

 Cộng dồn đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận 5.357 ca mắc, trong đó: 711 ca ghi nhận tại cộng đồng, 2.084 ca trong khu phong tỏa, 2.562 ca trong khu cách ly.

* Trên địa bàn tỉnh hiện có các chùm ca bệnh tại cộng đồng như sau:

 - Huyện Mèo Vạc: tại xã Pả Vi đã ghi nhận 42 ca mắc (trong ngày ghi nhận 0 ca mắc), xã Niêm Tòng đã ghi nhận 07 ca mắc (trong ngày ghi nhận 0 ca mắc), xã Niêm Sơn đã ghi nhận 39 ca mắc (trong ngày ghi nhận 0 ca mắc mới), xã Cán Chu Phìn đã ghi nhận 66 ca mắc (trong ngày ghi nhận 03 ca mắc mới), thị trấn Mèo Vạc đã ghi nhận 60 ca (trong ngày 0 ca mắc mới), xã Xín Cái đã ghi nhận 06 ca (trong ngày 0 ca mắc mới).

 - Huyện Yên Minh: tại thị trấn Yên Minh đã ghi nhận 44 ca (trong ngày ghi nhận 0 ca mắc mới); xã Sủng Cháng 64 ca (ca mắc mới trong ngày 0); xã Đông Minh đã ghi nhận 76 ca (ca mắc mới trong ngày 0), xã Hữu Vinh 06 ca mắc (trong ngày 0 ca).

 - Huyện Đồng Văn: tại xã Tả Phìn đã ghi nhận 142 ca (trong ngày 0 ca mắc mới), xã Sà Phìn đã ghi nhận 50 ca (mắc mới trong ngày 0 ca), xã Lũng Thầu đã ghi nhận 45 ca (mắc mới trong ngày 15 ca), xã Phố Cáo đã ghi nhận 30 ca (mắc mới trong ngày 0 ca), xã Sính Lủng đã ghi nhận 14 ca (mắc mới trong ngày 0 ca).

- Huyện Quản Bạ: tại xã Nghĩa Thuận đã ghi nhận 90 ca (mắc mới trong ngày 12), tại xã Thanh Vân đã ghi nhận 21 (mắc mới trong ngày 0), xã Tả Ván đã 2 ghi nhận 121 ca ( mắc mới trong ngày 0), xã Quyết Tiến đã ghi nhận 127 ca (mắc mới trong ngày 03), thị trấn Tam Sơn đã ghi nhận 12 (mắc mới trong ngày 03), xã Tùng Vài ghi nhận 08 ca mắc mới.

 - Huyện Vị Xuyên: xã Minh Tân ghi nhận 140 ca (mắc mới trong ngày 04), xã Thuận Hoà ghi nhận 396 ca (mắc mới trong ngày 0), xã Phong Quang tổng 71 (mắc mới trong ngày 0), xã Linh Hồ ghi nhận 14 ca (mắc mới trong ngày 0).

- Huyện Quang Bình: thôn Mới và thôn Chang xã Xuân Giang đã ghi nhận 15 ca mắc (trong ngày ghi nhận 0 ca mắc mới).

Về công tác tiêm chủng:

Đến hết ngày 29/11 toàn tỉnh đã có 454.618 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19 (tỷ lệ bao phủ đạt 83,1%); tiêm đủ 2 liều 241.617 người, đạt 44,16%. Tỷ lệ bao phủ tại TP Hà Giang là 101,97%; Bắc Mê 93,93%; Vị Xuyên 89,88%; Bắc Quang 86,43%, Hoàng Su Phì 85,47%; Đồng Văn 81,90%. Tỷ lệ tiêm đủ 2 liều của TP Hà Giang đạt 91,76%; Bắc Quang 68,25% Bắc Mê 61,47% và Quang Bình 59,45%.

07/11 huyện, thành phố có báo cáo kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng 12 - 17 tuổi, kết quả 33.328 trẻ được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer, đạt 35,51%, riêng TP Hà Giang đã hoàn thành kế hoạch tiêm mũi 1 cho trẻ 12 - 17 tuổi với tỷ lệ đạt 100%.

TTĐT


Ý kiến bạn đọc