Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Hà Giang tham dự phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

09:51, 08/08/2022

 Chiều 6.8, Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện tổ chức họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 5 tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Hà Giang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện. Tham dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan,  các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại phiên họp

 Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện đã được thành lập do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo. Hơn 2 năm triển khai thực hiện Chiến lược, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, tích cực triển khai những nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-TTg. Về cơ bản, các nhiệm vụ đều đang được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Chiến lược đã đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025. Đến nay Ngân hàng Nhà nước đánh giá sơ bộ có 6/8 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành vào năm 2025, gồm: Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tốc độ tăng số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP; tỷ lệ người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Còn 2/8 chỉ tiêu chưa có cơ sở để đánh giá khả năng đạt được mục tiêu.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chính phủ xác định "4 ổn định" bao gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và giá cả, thị trường các loại hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống người dân; ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn là mục tiêu ưu tiên, xuyên suốt; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả và chính sách tài khóa mở rộng hợp lý. Do đó Thủ tướng cho rằng các cấp, các ngành phải nắm chắc tình hình, dự báo sát diễn biến, phản ứng chính sách phải nhanh, việc điều hành chính sách tiền tệ phải bám sát “hàng ngày, hàng giờ”.

Thực hiện Quyết định số 149 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 172, ngày 04/8/2020 về triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong đó, xác định mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể tới các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, hướng đến người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện, phù hợp nhu cầu của từng chủ thể, với chi phí hợp lý. Hiện toàn tỉnh có 17 tổ chức tín dụng với tổng số 66 chi nhánh, phòng giao dịch. Có 24/193 xã, phường, thị trấn có điểm cung ứng dịch vụ tài chính. Toàn tỉnh hiện có 44 máy ATM, đã phát hành 368.502 thẻ. Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế đến 30.6.2022 đạt 27.750 tỷ đồng. Triển khai hiệu quả việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh, so với mục tiêu đề ra đến năm 2025, đến nay tỉnh Hà Giang đã hoàn thành trước thời hạn 2/7 chỉ tiêu cơ bản, đó là: Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ đối với nền kinh tế, chiếm 56% (vượt 31% mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ và vượt 6% mục tiêu của tỉnh Hà Giang); số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng 37,8% (vượt mục tiêu đề ra là 20-25%). Các chỉ tiêu khác đang được thực hiện theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề xuất Chính phủ chỉ đạo việc nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả và có khả năng liên thông, kết nối giữa các hệ thống, trong đó ưu tiên cho các địa bàn khó khăn như Hà Giang. Đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tổ chức cung ứng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có giải pháp hỗ trợ về phí cung cấp dịch vụ và đơn giản hóa các thủ tục để khuyến khích người dân tiếp cận và sử dụng thường xuyên các dịch vụ ngân hàng, nhất là các đối tượng khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý để đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính đối với người dân, với mục tiêu là an toàn, dễ sử dụng.

Nguyễn Đoan( Văn phòng UBND tỉnh)


Ý kiến bạn đọc