Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm việc tại huyện Quản Bạ

21:07, 09/08/2022

Chiều ngày 8/8, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với huyện Quản Bạ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long khảo sát một số dự án thu hút đầu tư, chương trình phát triển kinh tế của xã Quyết Tiến

Năm 2022, huyện Quản Bạ được tỉnh giao thực hiện 14 chỉ tiêu. Kết quả thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2022 có 1 chỉ tiêu đạt 100%; 4 chỉ tiêu đạt trên 97%; 1 chỉ tiêu đạt trên 60%; 1 chỉ tiêu đạt trên 50%; 7 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm.  Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 383.712,38 triệu đồng, đạt 66,38% kế hoạch giao. Triển khai xây dựng được 55 ngôi nhà theo Chương trình 1953. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế ổn định; Công tác đảm bảo an sinh xã hội, lao động, việc làm được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Quốc phòng – An ninh được giữ vững; việc thực hiện các Chương trình, Đề án của tỉnh, huyện được thực hiện có hiệu quả.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long khảo sát thực tế tại xã Quyết Tiến

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh: Huyện Quản Bạ cần tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu trong 7 tháng đầu năm để có giải pháp, biện pháp quyết liệt thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2022. Trong đó, tiếp tục quan tâm phát triển du lịch dịch vụ, các sản phẩm nông sản, sản phẩm ocop địa phương. Quan tâm, có giải pháp thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ kế hoạch. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của tỉnh. Quan tâm lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng NTM với 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để tạo đà phát triển. Trong đó, cần tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. Tăng cường cải cách hành chính, quyết liệt chuyển đổi số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc; hoàn thiện việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 27 và Nghị quyết 85 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc

Trước đó, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cùng Đoàn công tác đã đi khảo sát một số dự án thu hút đầu tư, chương trình phát triển kinh tế của xã Quyết Tiến của Công ty xuất nhập khẩu rau Hải Phong và Công ty TACITCO dự kiến đưa vào chăn nuôi 4.000 con lợn; thăm hộ gia đình anh Vù Phủng Quyết, thôn Tân Tiến về thực hiện cải tạo vườn tạp 1.900m2 vườn trồng các loại cây rau quả trái vụ cho thu nhập ổn định cho gia đình./.

Hoàng Tâm( Quản Bạ)


Ý kiến bạn đọc