Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Lan tỏa việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:58, 23/04/2021

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp mang đến khí thế mới, tinh thần mới cho toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngay sau thành công của Đại hội, các cấp, các ngành, địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc nghị quyết từ đó xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể.

Lan tỏa việc học tập Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII - Ngày 23/4/2021

Sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội bằng hình thức trực tuyến 3 cấp tới tất cả cán bộ chủ chốt thuộc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tiếp đó, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo tình hình thực tiễn đều triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII một cách chặt chẽ, bài bản. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cũng đã triển khai quán triệt, học tập đến toàn thể các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động thấm nhuần và hiểu sâu sắc hơn về nghị quyết, qua đó vận dụng một cách sáng tạo vào thực tế và điều kiện công tác của mình.

Đến thời điểm này, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đều tổ chức xong hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; theo đó là mỗi cán bộ, đảng viên đã hoàn thành viết bài thu hoạch cá nhân, xây dựng chương trình hành động của bản thân. Theo đánh giá ban đầu, đa số các bài thu hoạch đều có sự liên hệ cụ thể, sát thực với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc quán triệt, học tập và nghiên cứu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thấm nhuần sâu sắc hơn về những nội dung cốt lõi của nghị quyết, qua đó vận dụng vào thực tế công tác nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống./.

Ngọc Hải - Công Sáu


Ý kiến bạn đọc