Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII

16:19, 12/10/2021

Sáng 12/10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đạo một số sở, ban, ngành và 56/57 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

1

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp lần thứ III chuyên đề đã được nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trình 03 Tờ trình của UBND tỉnh, gồm: Tờ trình số 66 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Giang. Tờ trình số 68 về việc đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý. Tờ trình số 69 đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý. Nghe lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban pháp chế HĐND tỉnh trình bày: Tờ trình số 15 của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, nghiên cứu, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, từng dự án, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đa số các ý kiến đồng tình với các tờ trình của UBND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Theo Quyết định 1535 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Giang được phân bổ: Tổng vốn cả giai đoạn là trên 14.987 tỷ đồng; bao gồm vốn ngân sách địa phương là 7.057 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là 7.930 tỷ đồng. Kỳ họp tán thành với nguyên tắc, tiêu chí, phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công của UBND tỉnh đã bám sát theo quy định của Luật Đầu tư công; các Nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, UBND tỉnh cần điều chỉnh tên một số dự án và bố trí vốn đúng với quyết định giao vốn của Trung ương. Rà soát, cắt giảm những công trình không cấp thiết để bố trí vốn tập trung hoàn thành các dự án đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang để hoàn thành quyết toán gọn, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, không để xảy ra nợ đọng cơ bản. Đối với các công trình dự kiến khởi công mới đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục đầu tư trình HĐND quyết định chủ trương đầu tư trước khi phê chuẩn. Cần bố trí và dành tỷ lệ phần trăm nhất định cho nguồn dự phòng trung hạn. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất và đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình, góp phần thực hiện 03 khâu đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ những vấn đề mà kỳ họp quan tâm, các đại biểu đã nhất trí và thống nhất biểu quyết 100% thông qua 06 nghị quyết về: Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Hà Phương, thành phố Hà Giang; Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2021; Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 28/2016 và Điều 1 Nghị quyết số 16/2019 của HĐND tỉnh về chế độ, định mức chi đảm bảo các điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh trong tỉnh.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm

Bế mạc kỳ họp lần thứ ba (Chuyên đề) đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm 2021, toàn tỉnh phải tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH của cả năm trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép: Vừa tích cực phòng chống dịch bệnh, vừa chỉ đạo quyết liệt phát triển KTXH. Chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19, không để bị động, bất ngờ; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở, đường mòn biên giới, tổ chức tốt việc đón công dân từ các tỉnh miền Nam và cách ly theo quy định, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Giao UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Đối với các dự án được HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn để thúc đẩy giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất và đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, có giải pháp đảm bảo các nguồn thu ngân sách và nguồn thu sử dụng đất để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch năm 2021 giao là 620 tỷ đồng và cả giai đoạn 2021- 2025 là 2.483 tỷ đồng để có nguồn lực bố trí thực hiện các quyết định chủ trương đầu tư trong cả giai đoạn. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, bảo đảm các Nghị quyết được tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đình Anh- Hải Tú

 

 


Ý kiến bạn đọc