Đài Phát thanh và Truyền hình Hà giang
  • Hà Giang
    oC

Sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia

14:21, 09/08/2022

Ngày 09/8 Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, Định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số Quốc gia

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2022, Đề án 06 đã quán triệt, triển khai đến 100% các bộ, ngành, địa phương và đến tận cấp xã. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ; các địa phương hoàn thành 4/13 nhiệm vụ và 1/8 nhiệm vụ cụ thể. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia (QG) về dân cư với các CSDL khác đã triển khai kết nối chính thức đối với một số CSDL của 11 bộ, ngành... Triển khai các giải pháp hỗ trợ các đoàn thể xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên trên nền tảng CSDL QG về dân cư. Triển khai kết nối CSDL QG về dân cư với CSDL thông tin thuê bao di động để xác thực dữ liệu người dùng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác. Đẩy mạnh ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đó là: Việc triển khai Đề án 06 tại một số địa phương còn lúng túng, chưa khoa học. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp; các địa phương còn tồn tại nhiều cổng dịch vụ công, số lượng dịch vụ công chưa tương xứng với thực tế. Việc số hóa hồ sơ, tài liệu dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương còn chậm và có nhiều khó khăn, vướng mắc về hạ tầng, thiết bị, nhân lực, nhất là tại cấp cơ sở. Việc kết nối với CSDL dân cư, chia sẻ với một số bộ, ngành còn chậm so với lộ trình Đề án. Các địa phương còn lúng túng chưa xác định việc đầu tư thành phần công nghệ thông tin thiết yếu, bố trí kinh phí cho việc đầu tư giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn và còn 16 tỉnh chưa triển khai hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC)...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chính phủ kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện Đề án 06 để góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, các Bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thiện, tích hợp các loại giấy tờ cho người dân trên hệ thống định danh điện tử. Đẩy mạnh các tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đưa ứng dụng tiện ích xuông tận cơ sở và đến người dân. Thành lập các Tổ hỗ trợ cồng đồng chuyển đổi số, cấp tài khoản an sinh xã hội cho người dân, từng bước hình thành công dân số. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, trọng tâm là kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa các Bộ, ngành và địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch, an ninh, an toàn. Tiếp tục nghiên cứu, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo các cấp; Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện đề án.

Đình Anh- Hồng Duyên


Ý kiến bạn đọc